Beste leden en geïnteresseerden,15974996_1266547240104667_947981023969446412_o

Taal, iets dat we dagelijks gebruiken om met elkaar te communiceren. Een goede taalbeheersing wordt vaak gezien als een belangrijke investering in de toekomst. Schrijven is uiteraard één van de vaardigheden die hier een grote rol in speelt. Tegenwoordig zijn meer Turkse studenten geïnteresseerd in de Turkse taal. Wel is opvallend hoe vaak er nog taalfouten worden gemaakt.

Ben jij een student die de Turkse taal beheerst, maar er soms nog moeite mee hebt? Kan je Turks schrijven, maar maak je nog taal- en spelfouten? SV Mozaik organiseert een cursus waar de meest gemaakte taalfouten door studenten zullen worden besproken.

Praktische informatie:
o Cursus bestaat uit vier lessen telkens van 19:30 – 21:30.
Datum van de cursussen zijn 31 januari, 7 februari en 16 februari. De eerste les zal plaatsvinden in Polak 2-16. Datum van de laatste les zal in overleg met de studenten worden bepaald.

o De kosten voor deze cursus bedragen 15 euro leden en 20 euro niet leden. Betaling geschiedt alleen d.m.v overmaking op rekeningnummer: NL 10 RABO 01253.83.142 t.n.v studentenvereniging Mozaik, onder vermelding van naam en ‘ Turkse Cursus ’.

o Ten allen tijde dient men voor aanmelding te mailen naar educatief@sv-mozaik.nl. Degenen van wie de aanmelding succesvol is afgerond (aanmelding + betaling), zullen als eersten een bevestiging van ons ontvangen.

o Wil je graag lid worden? Dan kun je je nu aanmelden! Vul het online inschrijfformulier in en geniet van de voordelen die onze leden genieten:
http://www.sv-mozaik.nl/lid-worden/

o Hopelijk hebben wij jullie hierbij voldoende geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen kan er altijd worden gemaild naar educatief@sv-mozaik.nl! Graag tot ziens op dinsdag 31 januari!