Lid Worden

Wil je lid worden?

Bij SV Mozaik vinden we dat je studentenijd moet bestaan uit meer dan collegezalen en tentamens. Er valt nog zo veel meer te ontdekken en daarom willen wij met z’n allen graag de handen ineenslaan om dit te kunnen bewerkstelligen. De leus: ‘Je studententijd is de leukste tijd van je leven!’ achten wij dan ook meer dan waar.

SV Mozaik draagt bij aan een goede balans tussen netwerken, jezelf ontwikkelen en gaandeweg veel leuke en gezellige ervaringen op doen. Ieder jaar wordt weer ons uiterste best gedaan om dit waar te maken. Dit betekent voor jou onder andere:

  • Verbreding van je sociale netwerk.
  • Verkleining van de kloof tussen studenten en het bedrijfsleven.
  • Een platform met mensen met verschillende studies, banen en achtergronden waar je altijd terecht kunt.
  • Korting bij deelname aan de activiteiten.
  • Voorrang bij deelname aan activiteiten boven de niet-leden.
  • Bijdrage aan het mogelijk maken van leuke en leerzame activiteiten voor (Turkse) studenten.

Algemene voorwaarden

  • Eerstejaars bachelor studenten kunnen zich eenmalig kosteloos aanmelden waarbij in het eerste studiejaar geen contributie betaald hoeft te worden.
  • Bij inschrijving dient het lidmaatschap minimaal een jaar voortgezet te worden.
  • Het lidmaatschap wordt aan het eind van elk collegejaar stilzwijgend verlengd.
  • Als je je wenst uit te schrijven, dient dit uiterlijk in augustus van het lopend studiejaar te gebeuren.

Uw naam en achternaam (verplicht):

Uw email (verplicht):

Geb. datum:

Geslacht:
 man vrouw

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Tel/Gsm:

Onderwijsinstelling:

Studie:

Studentnummer:

Ben je een eerstejaarsstudent:
 Ja nee

Bank- of Gironummer:

Hierbij ga ik akkoord met het lidmaatschap en geef Mozaik toestemming om de contributie van 15 (vijftien) euro per collegejaar automatisch van mijn rekening af te schrijven. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de jaarlijkse contributie en is geldig tot het eind van het volgende collegejaar (1 september). Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, mits deze wordt stopgezet aan het einde van het lopend studiejaar in augustus. De partij gaat akkoord met de voorwaarde dat het lidmaatschap minstens een jaar lang moet duren. De deadline voor uitschrijven is 30 augustus bij lid worden aan het begin van het jaar (september). Bij tussentijdse lid wording is deze deadline 1 maand voor de desbetreffende maand waarin hij/zij precies een jaar lid wordt.

Ik ga hiermee akkoord.