Onze missie

Wij trachten er als vereniging naar:

  • Een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de toestroom van Turkse scholieren naar het hoger onderwijs.
  • Het bijdragen te leveren aan de multiculturele samenleving. Diversiteit is een begrip wat omarmd moet worden en waarmee we allen ons voordeel kunnen en zouden moeten doen. Wij zijn ervan overtuigd dat we elkaar kunnen helpen op weg naar succes en willen als vereniging samen met onze leden het beste uit iedereen halen.
  • Een brug te vormen tussen Turkse studenten en het bedrijfsleven.
  • Het bieden van zowel sociale als educatieve activiteiten ter verlichting van de alledaagse druk wat het studentenleven met zich mee kan brengen.