Wat is Mozaik?

SV Mozaik is een studentenvereniging die in 1995 is opgericht door een aantal studenten van Turkse afkomst. We zijn gevestigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar onze leden zijn voor een deel ook afkomstig van andere universiteiten en hogescholen verspreid over heel Nederland. De vereniging is ontstaan uit de behoefte van Turkse studenten naar zelfontplooiingsmogelijkheden in groepsverband. Centraal staat het belang van samenkomen om in groepsverband aan educatieve activiteiten deel te nemen waarbij tegelijkertijd ook veel van elkaar geleerd wordt. Verder achten we het terugkijken op een gezellige studententijd ook van groot belang.

In twintig jaar tijd heeft Studentenvereniging Mozaik zich ontwikkeld tot een vereniging met een bereik van 3700 leden bestaande uit studenten, maar ook zeker alumni die inmiddels de positie van (young) professionals hebben bereikt (Internal Relations Research, 2010). Zoals de definitie van het woord Mozaïek in de Nederlandse taal al definieert, is dit een vorm van kunst waarbij men aan de hand van een groot aantal kleine, gekleurde en veelal unieke steentjes een grote afbeelding vervaardigt en een kunstwerk voortbrengt. Onze vereniging bestaat uit een groot aantal studenten met een Turkse afkomst. Wij geloven dat jongeren met de diversiteit van de Turkse cultuur in combinatie met de hedendaagse multiculturele samenleving mooie dingen teweeg kunnen brengen