Een vereniging waar je mee kan groeien!

Wij zijn Mozaik

Bouw mee aan onze gemeenschap: Mozaik en jouw organisatie, partners in succes.

De Nederlandsche Bank
Bij De Nederlandsche Bank werk je dagelijkse mee aan de financiële thema’s die spelen in de maatschappij. Vanuit je eigen expertise draag je bij aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart voor alle inwoners van Nederland. Veranderende wet- en regelgeving en technologische innovaties zorgen ervoor dat de financiële wereld voortdurend in beweging is. Dat creëert kansen, maar ook risico’s. Als jurist bij DNB analyseer je deze risico’s en vertaal je dat naar praktische en werkbare adviezen.
Ons kantoor in Amsterdam is onze thuisbasis, de plek waar we elkaar ontmoeten, waar we met elkaar kennis delen en (samen)werken. Normaal gesproken werk je ten minste 75% van de tijd vanuit ons kantoor in Amsterdam. Bij DNB werken we 36 uur en hybride.
We staan als instelling midden in de samenleving. Onze mensen zijn gedreven en betrokken bij hun werk binnen een maatschappelijk context.

Toezichthouders

DNB houdt toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen. Onze juristen zijn hier nauw bij betrokken. De financiële instellingen moeten namelijk voldoen aan verschillende wet- en regelgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Pensioenwet en Solvency II. Ook de Europeesrechtelijke dimensie speelt hierbij een rol. In multidisciplinaire teams werk je als jurist samen met onze toezichthouders en specialisten aan heldere antwoorden op complexe vragen.
 
Juridische Zaken
Binnen DNB werken ook veel juristen bij de divisie Juridische Zaken. Zij adviseren onze directie, de raad van commissarissen, het management en medewerkers over juridische aspecten. Ze zijn verantwoordelijk voor compliance en integriteit, en leggen instellingen die de wet- en regelgeving overtreden, lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes op. Bestuurs- en civielrechtelijke procedures voeren ze meestal uit met externe juridische adviseurs.
 
Kun jij tussen de regels lezen?
Door het diverse werkterrein van DNB komen bij ons verschillende juridische disciplines voor. Onze juristen komen dan ook vanuit de collegebanken, de advocatuur, het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties. Wat ze gemeen hebben? Ze werken allemaal professioneel, proactief en oplossingsgericht. En ze staan altijd open voor samenwerking en kennisdeling. Wil jij jouw juridische kennis ook in een breder, maatschappelijk kader plaatsen? Kom dan kennismaken met ons!