Een vereniging waar je mee kan groeien!

Privacybeleid

Privacy-beleid

1. Inleiding
Mozaïk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Mozaïk verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
Naam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

3. Doel van de verwerking
Mozaïk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren van uw opdracht
Het beheren van de klantrelatie
Het verbeteren van onze website
Het versturen van nieuwsbrieven
Het uitvoeren van marketingactiviteiten
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Bewaartermijn
Mozaïk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

5. Delen van persoonsgegevens
Mozaïk deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mozaïk verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

6. Beveiliging
Mozaïk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, gebruik of wijziging.

Privacy-beleid

7. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

8. Cookies
Mozaïk maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Mozaïk gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. U kunt cookies in uw browserinstellingen uitschakelen.

9. Contact
Heeft u vragen over dit privacybeleid of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op met Mozaïk via [e-mailadres] of [telefoonnummer].

10. Wijzigingen
Mozaïk kan dit privacybeleid wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid vindt u op onze website.

11. Toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Mozaïk uw persoonsgegevens niet op een rechtmatige manier verwerkt.

12. Links
Dit privacybeleid bevat links naar andere websites. Mozaïk is niet verantwoordelijk voor de privacybeleidsregels van deze websites.

13. Slot
Mozaïk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen.